Mi a Pécsi Omega Gyülekezet az Omegagyülekezetek hálózatának az egyik gyülekezete vagyunk. Az evangéliumi és pünkösdi mozgalomhoz tartozunk. 

Mi nem vagyunk egy radikális keresztény társaság. Nem egy vallást és nem egy autokrata emberi vezető általi szervezett közösséget hirdetünk és képviselünk.

A Jézus Krisztus tanítványaiként azonosulunk és az ő tanításait hirdetjük. Az örömüzenetet mi szerint Jézus elküldetett az Atyától hozzánk a földre, hogy nekünk kegyelmet és azon belül örök életet szerezzen. Ahhoz hogy a kegyelemben részesüljünk és elnyerjük az örök életet, nem egy törvénykönyvet és erkölcsi normákat kell követnünk, hanem egyszerűen elfogadni és élni a szövetséggel amit Isten Jézuson keresztül kínál. A szövetségbe való belépés megtéréssel (egy gondolkodásmód váltással), és a megtérésünket vízbe való bemerítéssel megerősítjük amire válaszul Isten Lelke újjászüli a szellemünket (pneumánkat), amit megpecsétel Szentlélek keresztséggel. A Szentlélek keresztség lelki adományokkal jár, nyelveken szólás, prófétálás, csodák, gyógyulások, szabadulások; valamint olyan többlettel mint bátorság, öröm, erő...
A Krisztushoz való tartozásunkat úrvacsorával gyakran megerősítjük.

A nyilvános szolgálatunkban (evangelizálásunknál) Krisztust szeretnénk bemutatni és az Isten jelenlétének a megtapasztalását kínáljuk, ahelyett hogy elméleti meggyőzést alkalmaznánk. Imádkozunk gyógyulásokért, személyes problémák megoldásaiért - Isten közvetlen, vagy közvetett beavatkozásáért.

Amennyiben szeretnéd megtapasztalni Isten természetfeletti jelenlétét keress fel bennünket. Szeretettel várunk az alkalmainkon, személyesen vagy az interneten keresztül. Szívesen találkozunk veled valahol a városban, vagy az otthonodban ha úgy szeretnéd. Készek vagyunk megválaszolni a kérdéseidet, együtt tanulmányozni a Bibliát, részt vállalni a nehézségeidben lehetőségeink szerint.