Gyülekezeteink önkéntesen létrehozott, bibliai alapelveken nyugvó, hálózati kapcsolatrendszerben működő közösségek, kapcsolatukat az egyenrangúság, illetve kölcsönösség jellemzi. Ez szoros és hűséges együttmunkálkodást tesz lehetővé küldetésünk betöltésében, céljaink elérésében.

Küldetési nyilatkozat

Az Omega Hálózat apostoli csapat által alapított és vezetett, hittel és Szent Szellemmel teljes gyülekezetek szövetsége, amely az emberek Jézus Krisztus általi megmentésére és tanítvánnyá tételére összpontosít, felvállalva az utolsó idők kihívásait Isten Igéje által.

Omega látás

Az Omega Gyülekezetekkel kapcsolatos látás 1991-ben fogalmazódott meg először bennem. Bibliaiskolai tanulmányaim során – melyet előbb Magyarországon, majd külföldön folytattam – intenzíven imádkozó, Isten-kereső életmódot éltem. Imádkozásaimat folyamatos elégedetlenség jellemezte, érzékelve a jelen egyház és az ősegyház közötti nagy különbséget.

Angliában adottak voltak a körülmények ehhez a kereséshez. Esténként, amikor a napi programok véget értek, egyetlen elfoglaltságom volt: bezárkóztam a szobámba és kerestem a mennyel való közösséget. Miközben napról napra egyre közelebb kerültem Istenhez, egyszer megnyílt felettem az ég; Isten meglátogatott engem. Ennek hatására különleges dolgok történtek velem: a Szent Szellem olyan erőteljes jelenlétét éltem meg, hogy hol leestem a földre, hol pedig ugráltam a szobámban. Örvendeztem a Mindenható jelenlétében, s ekkor egy mennyei látást kaptam.

Ez a kép egy nemzeti szintű ébredésről szólt. Azt láttam, hogy mennyei lángnyelvek szálltak le az országra, Budapesten pedig egy nagyobb tűzcsóvát láttam. Ezek a lángcsóvák – mint amikor olajat öntenek a tűzre – hirtelen hatalmas lángtengerré álltak össze, mely átcsapott az egész nemzeten és a nemzet határain túl is. Láttam azt is, hogy Isten a mennyei tűz által egy új hadsereget állít fel. Azóta is zeng bennem egy keresztény dal: „Látom már az új nemzedéket”.

Nemcsak hallottam, hanem láttam is magam előtt, hogy Isten egy új generációt hív elő, melynek tagjai hittel és a Szent Szellemmel betöltve elviszik az evangéliumot ennek a népnek.

A látomás során bekerültem egy nagy gyülekezetbe, ahol olyan imádat és dicsőítő légkör volt, hogy úgy éreztem, ott vagyok a mennyben. Láttam emberek hatalmas tömegét, amint dicsérik és magasztalják az Istent. A színpad körül eldobált gyógyászati segédeszközöket, üres tolókocsikat, botokat láttam. Hatalmas örömujjongás és ünneplés jellemezte az egész tömeget. Megértettem, hogy mindez azért történhetett, mert Jézus megjelent ott dicsőséggel és hatalommal, meggyógyította a betegeket, megszabadította a megkötözötteket. Ekkor hallottam, hogy Isten szól hozzám: nevezd ezt a gyülekezetet Omega Gyülekezetnek!

Süveges Imre

forrás: omegagyulekezetek.hu