Bizonyságok a Pécsi gyülekezet plántálásból

Süveges Imre testvér 2007 februárjában keresett meg azzal a kéréssel, hogy Pécs mellett Birjánban egy cégnél Alfa kurzust indított, amelyen Isten iránt érdeklődő emberek vesznek részt.
Az Úr szólt, hogy az Ő akarata hogy menjek, mert ahogyan Gödöllőn úgy Pécsett is gyülekezetet akar indítani. Ez az üzenet létfontosságú volt, hiszen már tudtam, hogy milyen durva módon van az ördögtől támadva minden olyan munka, ami az Isten országa építésére törekszik. Azt is tudtam már ekkor, hogy ezzel a támadással szemben megállni csak az Isteni kijelentés sziklájára állva és abba belegyökerezve lehet. (ez az első bizonyságom)
Mikor először mentem szolgálni, még nem tudtam ki fogja fizetni az utazási költségeimet, azt azonban tudtam, hogy erre a szűkös anyagi helyzet miatt a Hálózatban nincs pénz. Arra pedig egyáltalán nem gondoltam, hogy ezért bármilyen javadalmazásban részesüljek. Arra az elhatározásra jutottam, hogy egy évig magam fizetem az utazási költségeimet. Szóval az első szolgálatom után hazafelé tartva felhívott egy vállalkozó, aki azt mondta: mivel az előző évi bevételeit Isten megáldotta fizetni szeretné az úti költségemet, sőt időlegesen ehhez autót is biztosít és ezen felül minden szolgálati alkalomra személyes támogatást is ad.
– El lehet képzelni!! Hazáig sírtam látva Isten gondoskodását, ahogy felindít szíveket azért, hogy az Ő munkája sikeres lehessen.(ez a második bizonyság)
A harmadik és sokadik bizonyság az, ahogyan az elmúlt négy és fél évben láthattam a közvetlen szolgálatom által megtérni sok- sok embert. Láthattam az ő szolgálatuk által is megtérni embereket. Több ember, akik már az Úrhoz költöztek ennek az Atyától indult pécsi kiküldésnek is köszönhetik az örök életüket, mivel elköltözésük előtt átadták az életüket az Úrnak.

– Bizonyság, ahogy az Úr ajtót nyitott egyetemek felé ahonnan megtértek, bemerítkeztek, és most már elvégezve az egyetemet az ország több pontján hirdethetik az életükkel és a szavaikkal Krisztus megmentő szeretetét.
– Bizonyság az, hogy bár sokan a jó indulás után vissza tértek a világba, a szent maradék még jobban megerősödve tovább AKAR MENNI a Krisztusi úton, hogy elérjék a Krisztus teljességét elérő nagykorúságot.
– Bizonyság az, hogy a sok kieső, a sok növekedés közbeni visszaesés ellenére megsegített mindeddig az ÚR. Sok – sok nyomás, szellemi és emberi oldalról sem tántorított el attól, hogy az Úr elhívása szerint a Tőle folyamatosan kapott erővel és hittel addig végezzem a plántálói munkát, amíg Ő ezt akarja.
Bizonyság az ahogy a feleségem és a gyermekeim mellettem állnak és támogatnak az Úr pécsi munkájában, pedig ez nekik is egy életre kiható lemondás rólam, hisz azt gondoltuk ha teljes időben szolgálok többet lehetünk együtt.
– Nagy öröm hogy a plántálás kezdetén még kis gyerekek is készek szolgálni, az Urat követve elvinni az örömhírt iskolákba, óvodákba.
– Bizonyság, ahogy láthattam a világ szerinti szennyes gondolkodásból megtisztulni, megszabadulni sokakat.
Szóval ez a sok bizonyság és öröm messze felette áll a sok szenvedésnek, fájdalomnak és próbának, hiszen ezek csak tovább edzettek és erősítettek, és erősítették a hitemet és szeretetemet az ÚR iránt.

Szeretettel: Szabó Sándor lelkipásztor Gödöllő 2011. augusztus 31.